Nuwe behandeling vir gloukoom maak dié oogsiekte draagliker

NUWE BEHANDELING VIR GLOUKOOM MAAK DIÉ OOGSIEKTE DRAAGLIKER

Gloukoom word hoofsaaklik veroorsaak deur verhoging in die drukking binne jou oog en dit kan tot blindheid lei.

Die drukking in die oogbal (’n geslote sfeer) word normaalweg akkuraat beheer. Indien hierdie drukking egter verhoog, kan dit die optiese of oogsenuwee permanent beskadig, wat ongelukkig nie met behandeling omgekeer kan word nie.

Die behandeling van gloukoom is daarop gemik om verdere sigskade te voorkom. Dikwels gaan gloukoomlyers egter te laat vir behandeling. Die rede hiervoor is tweevoudig.

Eerstens veroorsaak gloukoom geen ongemak of pyn in die oë nie, gevolglik kry die pasiënt geen waarskuwing dat gloukoom besig is om te ontwikkel nie.

Tweedens word ’n pasiënt se periferie­visie eerste aangetas, en het gloukoomlyers dus aanvanklik nog goeie, fyn, sentrale visie. Gevolglik is gevorderde gloukoom makliker om te diagnoseer as gloukoom in sy beginstadium.

Tot onlangs nog het oogkundiges geglo ’n pasiënt se sentrale skerpvisie word eers op ’n latere stadium van dié oogsiekte benadeel. Deesdae word dit egter algemeen aanvaar dat gloukoom ’n pasiënt se sentrale skerpvisie dikwels vroeër begin affekteer.

Die beskadiging van die oogsenuwee en gevolglik verswakte sentrale skerpvisie, het katastrofiese gevolge vir pasiënte met gloukoom en kan die daaglikse funksionering van pasiënte erg benadeel.

Dit bly egter ’n uitdaging om die vroeë sentrale skade akkuraat te diagnoseer.

Tradisioneel is ’n gesigsveldondersoek op die pasiënt uitgevoer om die graad van skade aan die optiese senuwee en gevolglik sigverlies te bepaal.

Oogkundiges beskou hierdie toets egter as subjektief en onakkuraat, aangesien die uitslae grootliks staatmaak op die pasiënt se samewerking.

Lasergebaseerde optiese koherente tomografie (OKT) daarenteen bied akkurate uitslae van die oogsenuwee se toestand. In hierdie toets speel die pasiënt se samewerking geensins ’n rol nie.

Tydens opvolgondersoeke kan dié toets ook enige agteruitgang van die oogsenuwee suksesvol monitor en gloukoom dus akkuraat diagnoseer.

Die nuutste sagteware van hierdie laserOKT maak dit moontlik vir oogkundiges om die vroeë agteruitgang van die sentrale visie akkuraat te kan diagnoseer. Dit beteken die gloukoom kan betyds behandel word voordat dit enige betekenisvolle oogskade veroorsaak.

Die OKT-verslag bied ’n akkurate meting van die oogsenuwee, sowel as die werklike aard van die visie wat die betrokke oogsenuwee lewer. Met hierdie verslag kan ook gesien word in hoe ’n mate ’n pasiënt se sentrale visie verswak het as gevolg van gloukoom.

Die behandeling van gloukoom het onlangs ook baie verander. Waar die meeste pasiënte steeds slegs oogdruppels gebruik om die druk in die oogbal te verlaag, bestaan daar gevalle waar die eksklusiewe gebruik van oogdruppels nie verdere skade aan die oogsenuwee kan voorkom nie.

Hiervoor is daar opwindende nuwe behandelingsmoontlikhede beskikbaar, soos die nuwe laserbehandeling wat die drukking in die oog verlaag deur vogvorming te verminder. Daar bestaan ook ander prosedures om oogvog te dreineer wat egter as taamlik indringend beskou word en lank neem om te genees.

Die koms van minder indringende gloukoomchirurgie (MIGS) het baie hoop gebring vir gloukoomlyers.

Tydens ’n MIGS-prosedure word ’n baie klein dreineringspypie in die oog geplaas, om die dreinering van die vog te bevorder en sodoende die druk te verlaag. Hierdie dreineringspypie is slegs 0,4 mm lank en  kan glad nie met die blote oog gesien  word nie. Dit veroorsaak dus geen pyn of ongerief vir die pasiënt nie.