Dít is die nadelige uitwerking wat diabetes op jou oë kan hê

DÍT IS DIE NADELIGE UITWERKING WAT DIABETES OP JOU OË KAN HÊ

Vraag 1: Hoe tas diabetes my oë aan?

Diabetes kan ’n persoon se sig baie ernstig aantas. Die belangrikste risikofaktore vir diabetiese oogsiekte is hoe lank ’n mens al behandeling ontvang, en die beheer van glukosevlakke.

Diabetes tas die oë op baie maniere aan, maar die mees bedreigende is beskadiging van die retinale bloedvate.

’n Diabeet se sig sal fluktueer afhangend van sy glukosevlakke. Indien die glukosevlakke hoog is, word hulle baie keer bysiende, met die gevolg dat die persoon nie goed ver kan sien nie.

Dit is die gevolg van die glukose wat die natuurlike lens penetreer en laat swel. Dit is omkeerbaar wanneer die glukosevlakke weer daal, maar op die langtermyn veroorsaak dit ook permanente skade aan die lens.

Die gevolg is dat diabete katarakte op ’n jonger ouderdom ontwikkel. Katarakte is ’n ouderdomsverwante verdowwing van die natuurlike lens.

Diabete kan ook vroeër afhanklik raak van ’n leesbril om enige naby take te verrig.

Die algemeenste oogprobleem wat diabete ontwikkel, is droogheid van die oë.

Die klagtes is gewoonlik ’n krapperige sensasie en swak sig, wat vererger wanneer hulle konsentrasiewerk doen, soos lees.

Dit is ook erger in sommige omstandighede wat tot hoër verdamping lei, byvoorbeeld in die wind en in lugverkoelde kamers.

Die bedreiging van ’n diabeet se sig vind gewoonlik plaas as gevolg van aantasting van die bloedvate agter in die oog. Die retina agter in die oog is die sienvlies wat visie toelaat.

Die retina is baie bloedvatryk, en hierdie vate voorsien suurstof en voedingstowwe aan die retina om dit gesond te hou. Die hoë glukosevlakke in diabete beskadig die retinale bloedvate.

In sommige gevalle lek die bloedvate, en in ander gevalle sal die bloedvate verstop en die bloedvoorsiening na die retina afgesny word. Dit is baie belangrik dat ’n persoon so gou as moontlik hulp ontvang indien die bloedvate aangetas word.

Die sentrale fynkyk in die middel van die retina kan ook swel. ’n Persoon sal gevolglik in die middel van sy visie ’n vaal kol sien, en reguit lyne sal gebuig voorkom.

Dit is belangrik om so vroeg as moontlik behandeling hiervoor te ontvang om permanente skade te voorkom.

Vraag 2: Hoe gereeld moet my oë ondersoek word as ek diabetes het?

Die oë van ’n diabeet moet gereeld ondersoek word. Die aantasting van die retina kan vir jare geleidelik vererger vóór ’n diabeet begin swakker sien. Die ideaal is om die bedreiging waar te neem vóórdat die sig aangetas word, en voorkomend te behandel.

Die meeste pasiënte ontvang natuurlik hul behandeling by hul algemene praktisyn, of ’n internis. Indien die dokter nie ten minste jaarliks die diabeet se oë ondersoek nie, moet die pasiënt by ’n oftalmoloog opvolg vir die ondersoek.

Hoërisikopasiënte moet natuurlik ten minste jaarliks hulle naaste oftalmoloog besoek.

Hoërisikopasiënte is mense wat al jare lank behandeling ontvang, veral dié pasiënte wie se glukosevlakke nie optimaal gekontroleerd is nie, en so ook insulienafhanklike diabete.

Indien ’n diabeet enige probleme met sy sig ervaar, moet hy dit natuurlik nie ignoreer nie en so spoedig moontlik ’n oftalmoloog besoek.

Indien jy enige vrae vir dr. Frikkie Hartog of enige ander mediese praktisyn het, stuur gerus jou vraag na gesond@dieburger.com en dit kan in ’n volgende uitgawe beanwoord word. Skuilname kan vir publikasie gebruik word.

Foto: iStock