Posted in

Algemene vrae en misopvattings oor katarak prosedure

Posted in

Die katarak prosedure is die mees algemene oorplantings prosedure wêreldwyd, maar ten spyte hiervan bestaan daar steeds baie onduidelikheid by pasiënte. In praktyk is daar sekere vrae wat herhaaldelik voorkom en sommige pasiënte het net nie die vrymoedigheid om duidelikheid te kry nie. Verder is daar sekere misopvattings wat deur onkunde versprei word, en waarskynlik baie jare gelede onstaan het in die vroeë dae van katarak operasies. Die sjirurgiese prosedure, visuele uitkomste en sukses het natuurlik baie gevorder en die pasiënte se ervaring en vewagtinge kan baie beter aangespreek word.

Wat is die verskil tussen ’n katarak prosedure en ’n lens vervanging?

Essensieel is die prosedure dieselfde. ’n Katarak is ’n pasiënt se eie lens in sy oog wat vaal word met ouderdom. Tydens die katarak prosedure word die dowwe inhoud van die katarak lens verwyder en vervang met ’n nuwe helder plastiese lens. In alle gevalle van ’n katarak prosedure word ’n plastiese lens ingeplant, aangesien dit hierdie nuwe lens is wat ’n pasiënt toe-laat om skerp te sien en ook om beter sonder ’n bril oor die weg te kom.

Word die oog uitgehaal of opgelig tydens die prosedure?

Die oog word glad nie gemanipuleer tydens die prosedure nie. Die ooglede word slegs met ’n dun gevoude draadjie oop gehou om toegang tot die oog te verkry. Die prosedure word gedoen deur ’n snytjie so klein as 2,2mm. Die snytjie word aan die buitekant van die oog gemaak, by die aansluiting van die kleur en die wit van die oog.

Word daar steke in die oog geplaas?

Die klein snytjie word trapsgewys gemaak om sodoende soos ’n kleppie te dien wat dig seël sonder die hulp van steke. Die klein wond word gehidreer met vog wat dit laat swel en sodoende seël dit baie dig.

Word die nuwe lens vas gewerk?

Die nuwe plastiese lens pas binne-in die sakkie van die katarak lens na die vaal inhoud van die katarak uitgespoel is. Die nuwe lens groei vas binne-in die sakkie binne ’n paar weke. Daar is geen steke nodig nie, en die lens word in posisie gehou deur voetstukkies langs die lens.

Kan die nuwe lens vervang word?

Die nuwe plastiese lens bly permanent in sy posisie in die oog en dit hoef nooit weer vervang of uitgehaal te word nie. Die lens veroorsaak geen reaksie binne die oog nie en is effektief vir die res van ’n pasiënt se lewensduur.

Moet ’n katarak “ryp” word voor die prosedure gedoen word?

Twintig jaar gelede was die uitkomste van die katarak prosedure nie baie akkuraat om ’n pasiënt se brilfout aan te spreek nie. Gevolglik is die prosedure uitgestel tot ’n persoon erge visie af-gname ervaar het.

Huidiglik is die situasie egter baie anders. Die prosedure is baie veilig en die uitkomste baie ak-kuraat met die gevolg dat die pasiënte baie gelukkig is met die resultaat. Die katarak prosedure word dus gedoen sodra die pasiënt begin sukkel met sy visie en al hoe meer bril afhanklik raak.

Is die prosedure se uitkoms anders of beter indien dit later gedoen word?

Die doel van ’n katarak prosedure is om ’n pasiënt se visie te verbeter en sy of haar brilafhank-likheid te verminder. Die uitkoms en herstel van ’n pasiënt se visie is dieselfde, onafhanklik van wanneer die prosedure gedoen word. Die katarak prosedure is meesal elektief, en word dus op die pasiënt se versoek gedoen om sy of haar lewens gehalte te verbeter. Die prosedure kan veilig gedoen word sodra ’n pasiënt begin sukkel om sodoende ’n permanente oplossing te bied.

Gaan my brilfout weer verander na die prosedure?

Nee, die brilfout verander nie betekenisvol na die katarak prosedure nie. Die nuwe lens groei vas binne ’n paar weke en bly permanenet in die posisie. Die vorm van die oog kan wel ve-rander, maar dit het ’n geringe invloed op ’n persoon se brilfout.

Het ek nog ’n bril nodig na die katarak prosedure?

Die nuwe ingeplante lens maak dit mooontlik om ’n pasiënt se brilafhanklikheid te verminder. Met die inplanting van ’n multifokale lens is die meeste pasiënte volkome bril onafhanklik vir al hulle aktiwiteite, insluitend lees en rekenaar werk. Die effek van die lens is permanent, en die pasiënt kan verwag om vir die res van sy lewe goeie visie te ervaar.